Biuro Rachunkowe "ABAKUS"

Obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa

małych i średnich firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Biuro Rachunkowe „ABAKUS”

istnieje od 2006 roku i działa na podstawie licencji Ministerstwa Finansów nr 8214/2004 uprawniającej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu w PZU

 

Prowadzimy:

 • księgi rachunkowe
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencje sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje wyposażenia

Sporządzamy:​

 • deklaracje podatkowe
 • sprawozdania finansowe
 • roczne zeznania podatkowe
 • sprawozdania do GUS i NBP
 • deklaracje INTRASTAT
 • listy płac
 • rozliczenia z ZUS i US

Dodatkowe usługi:

 • przygotowujemy raporty w wymaganym przez klienta zakresie
 • wyprowadzamy zaległości
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta